ART FORUM

39/. Kamienica przy ul. Dominikańskiej 1,3 w Krakowie

Prace remontowo-konserwatorskie przy elewacji frontowej, bocznej i podwórzowej kamienicy przy ul. Dominikańskiej 1,3 w Krakowie w zakresie elementów tynkowych i kamiennych, sztukaterii, gzymsów, ofasowań blacharskich, ekopików i stolarki drzwiowej.

/Realizacja w roku 2013/

38/. Kamienica przy ul. Wiślnej 10 w Krakowie

Wykonanie badań konserwatorskich, opracowanie wniosków badawczych, a następnie aranżacja kolorystyczna dla elewacji frontowej zabytkowej kamienicy przy ul. Wiślnej 10 w Krakowie. Konserwacja dekoracji sztukatorskich i rzeźbiarskich w płycinach nad oknami elewacji frontowej.

/Realizacja w roku 2013/

37/. Kamienica przy Rynku Głównym 41/ ul. Św. Jana 2 w Krakowie

Wykonanie badań konserwatorskich, opracowanie wniosków badawczych, aranżacja kolorystyczna oraz konserwacja portalu i rzeźby bogini Hygiei przy elewacji frontowej sześciokondygnacyjnej kamienicy przy Rynku Głównym 41/ ul. Św. Jana 2 w Krakowie.

/Realizacja w roku 2013/

36/. Budynek Pałacu Sztuki w Krakowie, Pl. Szczepański 4

Prace konserwatorskie przy elewacji północno-zachodniej /od strony Plant/ Pałacu Sztuki, Pl. Szczepański 4 w Krakowie w zakresie: konserwacji pilastrów z kanelowaniem i bazami oraz partii boniowanych, gzymsu wieńczącego, profili i gzymsów ciągnionych, jak również ram fryzu; wykonano konserwację elementów gipsowych: dekoracje wieńczące na trzonach pilastrów, konsole nad pilastrami i rozetki w lunetkach w belkowaniu pod gzymsem wieńczącym, supraporty pod oknami
I piętra i parteru, dekoracje fryzu J. Malczewskiego: konserwacja estetyczna fryzu – złocenie tła fryzu złotem wiatrowym 23 karatowym, postacie fryzu malowano artystycznie; konserwacja detalu kamieniarki piaskowca i wapienia; konserwacja gładkich płaszczyzn ścian i pilastrów; konserwacja elementów metalowych: kraty w oknach, kraty w nadświetlu drzwiowym; wykonanie zabezpieczenia przeciwko ptactwu – ekopiki i siatki; cokół z piaskowca łącznie z gzymsem nad suteryną zabezpieczono przeciwko graffiti.

/Realizacja w roku 2013/

35/. Kamienica przy ul. Szpitalnej 3 w Krakowie

Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy detalu architektonicznym na elewacji frontowej przy ul. Szpitalnej 3 w Krakowie.

/Realizacja w roku 2012/

34/. Kamienica przy ul. Pomorskiej 1/Pl.Inwalidów 6 w Krakowie

Wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji od strony ul. Pomorskiej w kamienicy przy ul. Pomorska 1/Pl. Inwalidów 6 w Krakowie w zakresie: konserwacji cegły, konserwacji gładkich tynków wykończonych barwionymi zaprawami, konserwacji metalowych witryn parteru.

/Realizacja w roku 2012/

33/. Budynek Pałacu Sztuki w Krakowie, Pl. Szczepański 4

Konserwacja kompleksowa elewacji północno-wschodniej budynku Pałacu Sztuki w Krakowie, Pl. Szczepański 4 w zakresie: gzymsu wieńczącego, elementów gipsowych, dekoracji fryzu J. Malczewskiego, konserwacji detalu kamieniarki piaskowca i wapienia, konserwacji elementów metalowych oraz stolarki drewnianej, drzwiowej.

/Realizacja w roku 2012/

32/. Kamienica przy ul. Grodzkiej 32 w Krakowie

Remont konserwatorski kamiennego portalu z płaskorzeźbą lwa w nadświetlu oraz detalu kamiennego cokołu, wykonanie badań stratygraficzno- odkrywkowych wraz z ustaleniem pierwotnej kolorystyki, nadzór konserwatorski oraz wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej przy ul. Grodzka 32 w Krakowie.

/Realizacja w roku 2012/

31/. Kamienica przy ul. Brackiej 15 w Krakowie

Prace konserwatorskie przy wystroju sztukatorskim oraz nadzór nad pracami remontowo – konserwatorskimi wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej na elewacji frontowej na ul. Brackiej 15
w Krakowie.

/Realizacja w roku 2012/

30/. Budynek Pałacu Sztuki w Krakowie, Pl. Szczepański 4

Konserwacja kompleksowa elewacji południowo-wschodniej budynku Pałacu Sztuki w Krakowie, Pl. Szczepański 4 w zakresie: gzymsu wieńczącego, elementów gipsowych, dekoracji fryzu J. Malczewskiego, konserwacji detalu kamieniarki piaskowca i wapienia oraz konserwacji elementów metalowych.

/Realizacja w roku 2011/

29/. Kamienica „Pod Gruszką” przy ul. Szczepańskiej 1/ul. Sławkowskiej 2 w Krakowie

Remont konserwatorski elewacji kamienicy „Pod Gruszką” przy ul. Szczepańskiej 1/ul. Sławkowskiej 2 w Krakowie w zakresie bogatego detalu kamiennego, wapiennych szkarp i cokołu, obramień okiennych, progów. Wykonano laserunek scalający zarówno na kamieniu jak na cemencie romańskim oraz konserwację 2 napisów: napis APTEKA. Ponadto wykonano kraty okienek piwnicznych na wzór wytypowanej najstarszej zabytkowej kraty.

/Realizacja w roku 2011/

28/. Kamienica przy ul. Grodzkiej 13 w Krakowie

Badania konserwatorskie stratygraficzno-odkrywkowe, określenie kolorystyki oraz odkrycie pierwotnego wystroju kamieniarskiego – witryny sklepu H. Schwarza z 1907r. na elewacji frontowej kamienicy przy ul. Grodzkiej 13 w Krakowie.

/Realizacja w roku 2011/

27/. Kamienica przy ul. Brackiej 1 w Krakowie

Remont konserwatorski elewacji frontowych kamienicy „Pod Ewangelistami” ul. Bracka 1 /Rynek Główny 21 w Krakowie w zakresie wykonania badań stratygraficzno-odkrywkowych, detalu sztukatorskiego, detalu kamiennego i renowacji granitowej tablicy inskrypcyjnej. Ponadto wykonano malowanie iluzjonistyczne okna oraz wykonano renowację elementów metalowych.

/Realizacja w roku 2011/

26/. Długa 38

Prace konserwatorskie – I etap – przy elewacjach frontowych budynku przy ul. Długiej 38 w Krakowie posiadających bogaty wystrój architektoniczny w postaci dekoracji sgraffito na całej szerokości kamienicy, dekoracji w formie polichromii na elementach sztukatorskich, jak również dekoracji sztukatorskich odlewanych w tzw. rzymskich zaprawach oraz tynki rzymskie.

/Realizacja w roku 2009 - 2011/

25/. Lenartowicza 14

Badania konserwatorskie stratygraficzno-odkrywkowe, określenie kolorystyki oraz konserwacja detalu sztukatorskiego okien oraz kroksztyn na elewacjach frontowych kamienicy przy ul. Lenartowicza 14 w Krakowie /róg Al. Słowackiego/.

/Realizacja w roku 2010/

1 2 | >

polityka prywatności | zastrzezenie prawne
Projekt witryny JAK - studio graficzne, wykonanie DataDiscovery - tworzenie stron internetowych.