ART FORUM

24/. Słup Dębnicki

Konserwacji kapliczki Słup Dębnicki zlokalizowanej w rejonie Ronda Grunwaldzkiego w Krakowie /ul. M. Konopnickiej/ul. Monte Cassino/ul. Barska/.

/Realizacja w roku 2009/

23/. Rynek Główny 29

Prace konserwatorskie na elewacji frontowej kamienicy „Pod Blachą”, Rynek Główny 29 w Krakowie w zakresie wykonania badań stratygraficzno-odkrywkowych oraz ustalenia kolorystki budynku, a także w zakresie artystycznego malowania elewacji – wykonania laserunku monochromatycznego.

/Realizacja w roku 2009/

22/. Dunajewskiego 5

Prace konserwatorskie na elewacji frontowej kamienicy przy ul. Dunajewskiego 5 w Krakowie w zakresie wykonania badań stratygraficzno-odkrywkowych, aranżacji kolorystycznej elewacji oraz konserwacji detalu sztukatorskiego.

/Realizacja w roku 2009/

21/. Pozłacane tabliczki numeryczne na elewacji frontowej kamienicy przy ul. Grodzkiej 15 w Krakowie

/Realizacja w roku 2008/

20/. Pozłacane napisy tablic epitafijnych – grobowiec SS. Klarysek na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

/Realizacja w roku 2007|2008/

19/. Korona, berło i pioruny figury Matki Boskiej Łaskawej w Krakowie

Odnowione i częściowo zrekonstruowane korona, berło i pioruny figury Matki Boskiej Łaskawej w Krakowie, zlokalizowanej na Plantach Krakowskich.

/Realizacja w roku 2007|2008/

18/. Elewacje kamienicy „Pod Jaszczurką”

Elewacje kamienicy „Pod Jaszczurką” z detalem sztukatorskim, kamiennym oraz tynkiem szlachetnym, Rynek Główny w Krakowie.

/Realizacja w roku 2006|2007|2008/

17/. Elewacje kamienicy narożnej „Pod Kościuszką” przy ul. Rakowickiej 12 w Krakowie

/Realizacja w roku 2007/

16/. Detal sztukatorski na elewacji budynku Dworu Czeczów przy ul. Ks. J. Popiełuszki 36 w Krakowie

/Realizacja w roku 2007/

15/. Detal sztukatorski na elewacji kamienicy narożnej Pl. Na Groblach 7 w Krakowie

/Realizacja w roku 2007/

14/. Detal sztukatorski na elewacji kamienicy przy ul. Floriańskiej 32 w Krakowie

/Realizacja w roku 2007/

13/. Detal sztukatorski w zabytkowej auli Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Rakowickiej 27 w Krakowie

/Realizacja w roku 2007/

12/. Ambona w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy ul. S. Staszica 2 w Bielsku-Białej

/Realizacja w roku 2007/

11/. Chrzcielnica w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy ul. S. Staszica 2 w Bielsku-Białej

/Realizacja w roku 2007/

10/. Polichromia w Kościele p.w. Św. Józefa – Salezjanie w Przemyślu przy ul. Św. Jana Nepomucena 3

/Realizacja w roku 2007/

< | 1 2 

polityka prywatności | zastrzezenie prawne
Projekt witryny JAK - studio graficzne, wykonanie DataDiscovery - tworzenie stron internetowych.