ART FORUM

47/. Kamienica przy ul. Dominikańskiej 1,3 w Krakowie

Prace remontowo-konserwatorskie przy elementach wystroju wnętrz kamienicy przy ul. Dominikańskiej 1,3 w Krakowie w zakresie: konserwacji elementów kamiennych na elewacjach (portale, opaski drzwiowe z piaskowca, cokoły, schody) oraz we wnętrzach budynku (portale, posadzki kamienne); konserwacji wątków ceglanych we wnętrzach budynku (ceglane sklepienia piwnic i strychu, progi podokienne, posadzki).

/Realizacja w roku 2013/

46/. Pomnik Niepodległości – mogił zbiorowych na Cmentarzu Parafialnym w Zawierciu

Konserwacja Pomnika Niepodległości – mogił zbiorowych na Cmentarzu Parafialnym w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego.

/Realizacja w roku 2013/

45/. Budynek Pałacu Sztuki w Krakowie, Pl. Szczepański 4

Prace konserwatorskie przy elewacji północno-zachodniej /od strony Plant/ Pałacu Sztuki, Pl. Szczepański 4 w Krakowie  w zakresie konserwacji detalu kamieniarki piaskowca i wapienia.

/Realizacja w roku 2013/

44/. Pomnik nagrobny Maksymiliana Wałęgowskiego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Konserwacja pomnika nagrobnego Maksymiliana Wałęgowskiego na Cmentarzu Rakowickim
w Krakowie, kwatera Ra, rz. wsch.,po prawej Reichera.

/Realizacja w roku 2013/

43/. Pomnik nagrobny wraz z rzeźbą czapki legionowej na mogile zbiorowej żołnierzy Legionów Polskich na Nowym Cmentarzu Podgórskim w Krakowie

Konserwacja pomnika nagrobnego wraz z rzeźbą czapki legionowej na mogile zbiorowej żołnierzy Legionów Polskich na Nowym Cmentarzu Podgórskim w Krakowie, między kwaterą VIII a pasem 2.

/Realizacja w roku 2013/

42/. Grobowiec Rodziny Tarnowskich i Iwanowskich na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Opracowanie programu konserwatorskiego, a następnie kompleksowe prace konserwatorskie przy Grobowcu Rodziny Tarnowskich i Iwanowskich na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, kw. Ł, rz. płn.

/Realizacja w roku 2013/

41/. Tablice epitafijne z muru południowego Cmentarza Rakowickiego w Krakowie

Prace konserwatorskie przy tablicach epitafijnych z muru południowego Cmentarza Rakowickiego w Krakowie, wraz z ich demontażem oraz zabezpieczeniem wnęk w murze.

/Realizacja w roku 2012/

40/. Ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa w kościele p.w. św. Marcina i Małgorzaty w Porębie Żegoty.

Konserwacja marmurowego ołtarza bocznego Najświętszego Serca Pana Jezusa w kościele p.w. św. Marcina i Małgorzaty w Porębie Żegoty.

/Realizacja w roku 2012/

39/. Kamienica przy ul. Pomorskiej 1/Pl.Inwalidów 6 w Krakowie

Wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji od strony ul. Pomorskiej w kamienicy przy ul. Pomorska 1/Pl.Inwalidów 6 w Krakowie w zakresie: konserwacja cegły, konserwacja gładkich tynków wykończonych barwionymi zaprawami, konserwacja metalowych witryn parteru.

/Realizacja w roku 2012/

 

 

38/. Nnagrobki oraz mogiła z krzyżem na grobie Friedricha Maar na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Prace remontowo – konserwatorskie przy nagrobkach oraz przy mogile z krzyżem na grobie Friedricha Maar na terenie Kwatery Poległych w czasie I wojny światowej (tzw. Legionowej), na terenie Cmentarza Rakowickiego przy ul. Rakowickiej w Krakowie.

/Realizacja w roku 2012/

37/. Kamienica przy ul. Grodzkiej 32 w Krakowie

Remont konserwatorski kamiennego portalu z płaskorzeźbionym godłem Podelwie z XIV w. w nadświetlu i kutą metaloplastyką kraty i lampy oraz detalu kamiennego cokołu i stopni przy ul. Grodzkiej 32 w Krakowie.

/Realizacja w roku 2012/

 

 

36/. Kamienica przy ul. Grodzkiej 13 w Krakowie

Konserwacja oraz częściowa rekonstrukcja kamiennego parteru witryny Henryka Shwarza na elewacji kamienicy przy ul. Grodzkiej 13 w Krakowie.

/Realizacja w roku 2012/

35/. Grobowiec Rodziny Estreicherów na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Renowacja grobowca Rodziny Estreicherów na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie /kw. Ba, płd./. Konserwacja kamiennych płyt z piaskowca szydłowieckiego oraz granitowych tablic epitafijnych z uczytelnieniem inskrypcji.

/Realizacja w roku 2012/

34/. Grobowiec Józefa Wassilko na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Renowacja wątku ceglanego oraz płyt z piaskowca wraz z odnowieniem inskrypcji i granitowych tablic epitafijnych grobowca Józefa Wassilko na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26 (A-584).

/Realizacja w roku 2012/

33/. Pomnik nagrobny Janinki Piotrowskiej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Renowacja kamiennego pomnika nagrobnego – sarkofagu na grobie Janinki Piotrowskiej, na Cmentarzu Rakowickim przy ul. Rakowickiej 26 w Krakowie (A-584).

/Realizacja w roku 2012/

1 2 3 | >

polityka prywatności | zastrzezenie prawne
Projekt witryny JAK - studio graficzne, wykonanie DataDiscovery - tworzenie stron internetowych.