ART FORUM

32/. Grobowiec Rodziny Niżyńskich na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Renowacja grobowca rodziny Niżyńskich /kw. Hf, rz. Wsch, ostatni grób/ na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Konserwacja płyt z piaskowca oraz marmurowych tablic epitafijnych z uczytelnieniem inskrypcji.

/Realizacja w roku 2012/

31/. Grobowiec Teodora Krokiewicza na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Renowacja wątku ceglanego oraz płyt kamiennych, piaskowcowych grobowca Teodora Krokiewicza na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26 (A-584).

/Realizacja w roku 2012/

30/. Grobowiec Eleonory Hordyńskiej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Renowacja wątku ceglanego oraz płyt kamiennych, piaskowcowych grobowca Eleonory Hordyńskiej, w pasie 26 Cmentarza Rakowickiego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26 (A-584).

/Realizacja w roku 2012/

29/. Grobowiec Henryka Aebly na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Konserwacja marmurowego grobowca–sarkofagu Henryka Aebly, na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie (A-584) /pas Ad płd. 9/, wraz z renowacją inskrypcji i marmurowych tablic epitafijnych oraz konserwacja alabastrowej rzeźby płaczki.

/Realizacja w roku 2012/

28/. Budynek Pałacu Sztuki w Krakowie, Pl. Szczepański 4

Prace remontowo – konserwatorskie mansardowego dachu krytego blachą miedzianą z bogatym detalem wraz z modernizacją więźby oraz rekonstrukcją ceglanych czapek kominowych na dachu Pałacu Sztuki, Pl. Szczepański 4 w Krakowie.

/Realizacja w roku 2012/

27/. Grobowiec Rodziny Szwarcenbergów-Czernych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Konserwacja Grobowca Rodziny Szwarcenbergów-Czernych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie /pas 25, wschód/.

/Realizacja w roku 2011/

26/. Grobowiec Rodziny Strzeleckich na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Konserwacja Grobowca Rodziny Strzeleckich na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie /pas La/.

/Realizacja w roku 2011/

25/. Budynek Pałacu Sztuki w Krakowie, Pl. Szczepański 4

Prace remontowo-konserwatorskie na elewacji południowo-wschodniej budynku Pałacu Sztuki w Krakowie, Pl. Szczepański 4 w zakresie m.in. konserwacji detalu kamiennego.

/Realizacja w roku 2011/

24/. Kamienica „Pod Gruszką” przy ul. Szczepańskiej 1/ ul. Sławkowskiej 2 w Krakowie

Remont elewacji kamienicy „Pod Gruszką” przy ul. Szczepańskiej 1/ ul. Sławkowskiej 2 w Krakowie w zakresie bogatego detalu kamiennego 5 portali (częściowo z kamienia – piaskowca i wapienia, a częściowo z cementu romańskiego), wapiennych szkarp i cokołu, obramień okiennych, progów. Wykonanie laserunków scalających zarówno na kamieniu jak na cemencie romańskim.

/Realizacja w roku 2011/

23/. Kamienica przy ul. Grodzkiej 13 w Krakowie

Odkrycie spod nakropu cementowego, tynków ze zbrojeniami oraz zamurowań wraz z wstępnym ręcznym oczyszczeniem i częściowo fakturowaniem pierwotnego wystroju kamieniarskiego – witryny sklepu H. Schwarza z 1907r.na elewacji frontowej kamienicy przy ul. ul. Grodzkiej 13 w Krakowie.

/Realizacja w roku 2011/

22/. Mur południowy

Pełna konserwacja wątków ceglanych muru południowego Cmentarza Rakowickiego w Krakowie /do strzelnicy wojskowej/ wraz z osadzonymi od strony cmentarza, w licu muru i w niszach 79 marmurowymi płytami epitafijnymi.

/Realizacja w roku 2009|2010/

21/. Sławkowska 14

Prace remontowo-konserwatorskie na elewacji frontowej i tylnej kamienicy przy ul. Sławkowskiej 14 w Krakowie w zakresie konserwacji detalu kamiennego, jak również dekoracji malarskiej sgraffita.

/Realizacja w roku 2009/

20/. Rynek Główny 29

Prace konserwatorskie na elewacji frontowej kamienicy „Pod Blachą”, Rynek Główny 29 w Krakowie w zakresie konserwacji bogatej dekoracji architektonicznej z kamienia naturalnego oraz sztucznego (obramienia okien, parapety, naczółki, gzymsy, kolumny, głowice, bazy, belkowanie, panoplion – maska, supraporty z girlandami, ślimacznice, gryfy z wapienia pińczowskiego, balustrada i płyta balkonu wraz z kroksztynami, portal wejściowy z odbojnicami, próg z piaskowca, a także kolumny granitowe w portalu, tralki, klucze – zworniki).

/Realizacja w roku 2009/

19/. Nagrobki Rodziny Ekielskich

Pełna konserwacja nagrobków Rodziny Ekielskich – konserwacja historycznych płyt ziemnych oraz wykonanie nowej aranżacji w postaci części pionowych – wezgłowi w formie obelisków oraz płyt poziomych ułożonych po dwie na niskich cokołach – ramkach z piaskowca.

/Realizacja w roku 2009/

18/. Grobowiec Rodziny Czesławów-Pieniążków

Konserwacja Grobowca Rodziny Czesławów-Pieniążków na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie (pas 37, rz. płd.).

/Realizacja w roku 2009/

< | 1 2 3 | >

polityka prywatności | zastrzezenie prawne
Projekt witryny JAK - studio graficzne, wykonanie DataDiscovery - tworzenie stron internetowych.