ART FORUM

17/. Wawrzyńca 15

Prace remontowo-konserwatorskie przy wątkach ceglanych na elewacji budynku „B” Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. Wawrzyńca 15 w Krakowie.

/Realizacja w roku 2009/

16/. Sztuczny kamienny parter elewacji frontowej kamienicy przy ul. Grodzkiej 15 w Krakowie

/Realizacja w roku 2008/

15/. Trójosiowa elewacja frontowa od strony ul. Piłsudskiego w Krakowie kamienicy narożnej projektu Wł. Ekielskiego

/Realizacja w roku 2008/

14/. Południowo-wschodni odcinek muru cmentarnego Cmentarza Rakowickiego w Krakowie

/Realizacja w roku 2007|2008/

13/. Elewacje kamienicy „Pod Jaszczurką”

Elewacje kamienicy „Pod Jaszczurką” z detalem sztukatorskim, kamiennym oraz tynkiem szlachetnym, Rynek Główny w Krakowie.

/Realizacja w roku 2006|2007|2008/

12/. Kamienny balkon kamienicy przy ul. Karmelickiej 10 w Krakowie

/Realizacja w roku 2007/

11/. Kaplica nagrobna Rodziny Schastoków na Cmentarzu Mater Dolorosa w Bytomiu

/Realizacja w roku 2007/

10/. Elewacja ceglana od strony narożnej oraz ul. Loretańskiej budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Studenckiej 13 w Krakowie

/Realizacja w roku 2007/

9/. Piwnice dawnej kamienicy „Pod Lipką” przy ul. Grodzkiej 19 w Krakowie obecnie Pawilon Wystawienniczo-Informacyjny „Wyspiański 2000”

/Realizacja w roku 2007/

8/. Piwnice w Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Floriańskiej 25 w Krakowie

/Realizacja w roku 2006/

7/. Grobowiec Rodziny Jennych i Johnów na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

/Realizacja w roku 2006/

6/. Kaplica nagrobna Rodziny Garusów na Cmentarzu Mater Dolorosa w Bytomiu

/Realizacja w roku 2006/

5/. Elewacje ceglane budynku Biura Projektów „Koksoprojekt” przy ul. Wolności 362 w Zabrzu

/Realizacja w latach 2005-2006/

4/. Elewacje Rezydencji Prezydentów RP Zamku Dolnego w Wiśle

/Realizacja w roku 2004/

3/. Grobowiec rodziny Morstinów na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Kompleksowe prace konserwatorskie kaplicy nagrobnej: z zewnątrz: oczyszczenie powierzchni kamienia i cegieł, skucie zniszczonych fragmentów, dezynfekcja, izolacja pionowa, impregnacja, odtworzenie rzeźbiarskiej prążkowanej - ryflowanej i gradzinowanej faktury, odsalanie, uzupełnianie ubytków, konserwacja kamiennych wazonów, wykonanie więźby dachowej i obróbek blacharskich, montaż rynny z rzygaczem, cyzelowanie i złocenie napisu na fryzie, projekt i rekonstrukcja rzeźbiarska kamiennego krzyża w zwieńczeniu, scalanie kolorystyczne, hydrofobizacja; wnętrze: skucie tynków, oczyszczanie ścian, stropu, posadzki, kamiennej figury i ołtarza oraz metalowych elementów kaplicy, założenie tynków renowacyjnych, malowanie ścian i stropu, konserwacja rzeźby Marii Dziewicy z ołtarza, hydrofobizacja, oczyszczenie i uczytelnienie tablic epitafijnych, renowacja posadzki, konserwacja metaloplastyki, uporządkowanie terenu wokół kaplicy grobowej.

/Realizacja w roku 2003/

< | 1 2 3 

polityka prywatności | zastrzezenie prawne
Projekt witryny JAK - studio graficzne, wykonanie DataDiscovery - tworzenie stron internetowych.