ART FORUM

18/. Kamienica przy ul. Dominikańskiej 1,3 w Krakowie

Prace remontowo-konserwatorskie przy elementach wystroju wnętrz kamienicy przy ul. Dominikańskiej 1,3 w Krakowie w zakresie konserwacji drewnianych stropów, częściowo przeznaczonych do ekspozycji, stolarki drzwiowej zewnętrznej i we wnętrzach oraz drewnianych podłóg, schodów a także drewnianych gniazd po zasuwie.

/Realizacja w roku 2013/

17/. XIX-wieczny konfesjonał z kościoła św. Marka Ewangelisty w Krakowie

Odnalezienie i konserwacja w strukturze XIX-wiecznego konfesjonału, tronu prepozyta zakonu kanoników z przełomu XVI/XVII w. z kościoła św. Marka Ewangelisty w Krakowie, ul. Św. Marka 10.

/Realizacja w roku 2013/

16/. Budynek Pałacu Sztuki w Krakowie, Pl. Szczepański 4

Konserwacja kompleksowa elewacji północno-wschodniej budynku Pałacu Sztuki w Krakowie, Pl. Szczepański 4 w zakresie: gzymsu wieńczącego, elementów gipsowych, dekoracji fryzu J. Malczewskiego, konserwacji detalu kamieniarki piaskowca i wapienia, konserwacji elementów metalowych oraz stolarki drewnianej, drzwiowej.

/Realizacja w roku 2012/

15/. Pokój nr 71 Muzeum w Zamku w Łańcucie

Konserwacja pomieszczeń zamkowych II piętra, pokój nr 71 Muzeum w Zamku w Łańcucie, w zakresie stolarki drzwiowej, polichromowanej.

/Realizacja w roku 2012/

 

14/. Konfesjonał z wnętrza Kościoła p.w. św. Marka w Krakowie przy ul. św. Marka 10/Sławkowskiej 24

Prace konserwatorskie przy manierystycznym, drewnianym konfesjonale polichromowanym – malowanym w technice fladrowania na wzór drewna dębowego na drewnie lipowym i sosnowym, pochodzącym z wnętrza Kościoła p.w. św. Marka w Krakowie przy ul. św. Marka 10/Sławkowskiej 24.

/Realizacja w roku 2012/

13/. Rakowicka 12 - ganki

Konserwacja drewnianych ganków i schodów na elewacjach podwórzowych kamienicy narożnej „Pod Kościuszką” w Krakowie, ul. Rakowicka 12.

/Realizacja w roku 2010/

12/. Rakowicka 12 - klatka schodowa

Konserwacja stolarki – okna, drzwi, ościeża, drewniane narożniki schody w reprezentacyjnej klatce schodowej w kamienicy „Pod Kościuszką” w Krakowie, ul. Rakowicka 12.

/Realizacja w roku 2010/

11/. Jana 12

Renowacja elementów drewnianych – wykonanie fladrowania ganków i balkonów na elewacji podwórkowej kamienicy przy ul. Św. Jana 12 w Krakowie.

/Realizacja w roku 2009/

10/. Rynek Główny 29

Konserwacja bramy głównej wejściowej do kamienicy „Pod Blachą”, Rynek Główny 29 w Krakowie.

/Realizacja w roku 2009/

9/. Dunajewskiego 5

Konserwacja bramy głównej wejściowej do kamienicy przy ul. Dunajewskiego 5 w Krakowie.

/Realizacja w roku 2009/

8/. Drewniana stolarka okienna oraz brama wejściowa do kamienicy „Pod Jaszczurką”, Rynek Główny 8 w Krakowie

/Realizacja w roku 2006-2008/

7/. Konserwacja klasycystycznej drewnianej polichromowanej ambony w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy ul. S. Staszica 2 w Bielsku-Białej

/Realizacja w roku 2007/

6/. Konserwacja drzwi wejściowych kaplicy nagrobnej Rodziny Garusów na Cmentarzu Mater Dolorosa w Bytomiu

/Realizacja w roku 2006/

5/. Konserwacja dwóch zabytkowych bram w budynku Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3/4 w Krakowie

/Realizacja w roku 2006/

4/. Kościół Ewangelicko - Augsburski przy ul. S. Staszica 2 w Bielsku - Białej

Konserwacja wykończonego w technice szypolenu i złoconego klasycystycznego drewnianego ołtarza głównego. W latach 2002-2003 wykonano także kompleksową konserwację elewacji i wnętrz kościoła.

/Realizacja w roku 2003/

polityka prywatności | zastrzezenie prawne
Projekt witryny JAK - studio graficzne, wykonanie DataDiscovery - tworzenie stron internetowych.