ART FORUM

10/. Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum-Zamku w Łańcucie (OR-KA II). Działanie Nr 2- Kompleksowe prace konserwatorskie wystroju zabytkowych wnętrz (ściany, sufity, stolarka okienna, z żaluzjami, stolarka drzwiowa, posadzki oraz kominki ) wszystkich pomieszczeń na II piętrze i wybranych pomieszczeń na I piętrze” II zadanie – I piętro pomieszczenia od 148 do 155 (sala kolumnowa), 158 (Galeria Rzeźb) , reprezentacyjna klatka schodowa z parteru na II piętro (101 i 201) oraz II piętro pomieszczenia magazynowe od 263 do 274 /Realizacja w latach 2014-2016/

9/. Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum-Zamku w Łańcucie(OR-KA II). Działanie Nr 1- Kompleksowe prace konserwatorskie wystroju zabytkowych wnętrz (ściany, sufity, stolarka okienna, z żaluzjami, stolarka drzwiowa, posadzki oraz kominki ) wszystkich pomieszczeń na II piętrze i wybranych pomieszczeń na I piętrze” , - - - Konserwacja wnętrz; Gabinetu w Wieży płd.-wsch., Pokoju Werandowego i Apartamentu Chińskiego /Realizacja w latach 2015-2016/

8/. Prace konserwatorskie w wybranych wnętrzach zabytkowego zespołu mieszkaniowo-usługowego

Prace konserwatorskie w zabytkowych skrzydeł A i B zespołu mieszkaniowo-usługowego „Pod Wawelem” (Angel Wawel) przy ulicy Koletek 12 w Krakowie obej,owały swoim zakresem:

Klasztor Sióstr Koletek (skrzydło A ) -  konserwacja zachowawcza tynków z polichromiami, transfery dekoracji malarskich i ich montaż, konserwacja sklepienia kaplicy z sztukateriami oraz ściany ołtarzowej w kaplicy z 1873 r..

Dom Towarzystwa Dobroczynności (skrzydło B), kaplica – konserwacja polichromowanego stropu, tynków z polichromiami, drewnianego chóru, złoceń stolarki drewnianej drzwiowej
i rekonstrukcja drewnianej podłogi na chórze. Hol główny budynku – konserwacja gipsowego popiersia J. Dietla.

/Termin wykonania 2013-2016/

7/. Kamienica przy ul. Dominikańskiej 1,3 w Krakowie

Prace remontowo-konserwatorskie przy elementach wystroju wnętrz kamienicy przy ul. Dominikańskiej 1,3 w Krakowie w zakresie: konserwacji zabytkowych tynków, polichromii i sztukaterii, pieców ceramicznych oraz podłóg, kamiennych posadzek i portali, ceglanych sklepień piwnic i strychu, progów podokiennych, posadzek, stolarki drzwiowej, drewnianych stropów i podłóg.

/Realizacja w roku 2013/

6/. Pokój nr 71 Muzeum w Zamku w Łańcucie

Konserwacja pomieszczeń zamkowych II piętra, pokój nr 71 Muzeum w Zamku w Łańcucie, w zakresie: zabytkowej XIX-wiecznej tapeta na podłożu papierowym, konserwacji sufitu z dekoracją malarską, fasety z ciągnionym gzymsem oraz stolarki drzwiowej.

/Realizacja w roku 2012/

 

5/. Prace konserwatorskie na klatce schodowej w zabytkowym budynku Międzynarodowego Centrum Kultury Rynek Główny 25 w Krakowie

Prace konserwatorskie na klatce schodowej w zabytkowym budynku Międzynarodowego Centrum Kultury Rynek Główny 25 w Krakowie polegające na wzbogaceniu dekoracji ścian warstwą malarską będącą nawiązaniem do historycznego wystroju, a jednocześnie scalającą w jedną całość elementy historyczne i współczesne

/Realizacja w roku 2005/

4/. Teatr Polski w Bielsku-Białej kompleksowa konserwacja wnętrz

Opracowanie powierzchni ścian i stropów, rekonstrukcja złoceń na stiukach, kolorystyczne opracowanie ścian w formie laserunkowego topowania, konserwacja i częściowa rekonstrukcja ozdobnej ceramicznej posadzki, konserwacja kamieniarki, sztukaterii, monochromii, sztablatur, złoceń, stolarki drzwiowej i okiennej, kowalsko-ślusarskie wykonanie krat ozdobnych, stalowo-mosiężnych osłon na kaloryfery oraz mosiężno-drewnianej balustrady, konserwacja mosiężnych opraw świetlnych, odsłonięcie, konserwację i rekonstrukcję plafonu, wykonanie kopii odlewanych zabytkowych wieszaków i klamek, projekt rekompozycji wzoru historycznej tapety w technologii niepalnej tkaniny, nadzór nad produkcją i wykonanie tapiserii ścian z jej zastosowaniem, renowacja aksamitnych tapicerek, projekt i realizacja systemu komunikacji wizualnej -/ rok 1997 westibul, przedsionek, boczne klatki schodowe rok 1998 salon; rok 1999 kuluary - lewa strona; rok 2000 Sala Widowiskowa oraz kuluary strona prawa, nagroda Modernizacja Roku 2000; lata 2001-2003 elementy wyposażenia wnętrz, badania stratygraficzno-odkrywkowe na elewacji.

/Realizacja w latach 1997-2003/

3/. Foyer Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie

Aranżacja konserwatorska i wykonanie rekonstrukcji monochromii, konserwacja sztukaterii, złocenia, wykonanie nowych sztukaterii, projekt i wykonanie mosiężno - kryształowych żyrandoli oraz kinkietów, projekt i wykonanie osłon na kaloryfery, projekt i położenie nowej mozaiki parkietowej z czarnego dębu, projekt i wykonanie draperii okiennych.

/Realizacja w roku 2001-2002/

2/. Salon Narożny Muzeum Zamek w Łańcucie

Usuwanie przemalowań i konserwacja ścian - polichromowanych sztukaterii i sztablatur oraz boazerii drewnianych i stolarki drzwiowej.

/Realizacja w roku 2000/

1/. Ratusz w Bielsku-Białej Sala Obrad i Sala Posiedzeń

Kompleksowe prace we wnętrzach: badania straty- graficzno-odkrywkowe i analityczne, projekt oświetlenia i aranżacji wnętrz wraz z kolorystyką, projekt i wymiana instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej, konserwacja sztukaterii i stiukoluster, odsłonięcie i konserwacja kamiennych pilastrów, odsłonięcie, konserwacja i rekonstrukcja polichromii iluzjonistycznych i patronowych, rekonstrukcja stiuków ciągnionych i złoceń, marmuryzacji i boniowania, konserwacja stolarki drzwiowej ze złoceniami oraz stolarki okiennej z rekonstrukcją barwnego szklenia, projekt i wykonanie ceramicznego cokołu z wypaleniem płytek na zamówienie, konserwacja żeliwnej balustrady, projekt i realizacja kutych i lanych balustrad w oknach na klatce schodowej, projekt, konserwacja i uzupełnienie parkietu.

/Realizacja w latach 1996-1997/

polityka prywatności | zastrzezenie prawne
Projekt witryny JAK - studio graficzne, wykonanie DataDiscovery - tworzenie stron internetowych.